Basikliekje

't Basikliekje

Officieel Evenement - Open Competitie

Land: België
Dirigent: Anneleen Boulet

Bio

Hetjeugdkoor ’t Basikliekje- sedert 2006 o.l.v. Anneleen Boulet - is de hedendaagse invullingvan een product dat in de Basiliek van Tongeren reeds vele honderdenjaren bestaat: een onderdeel van het zeer rijk muzikale leven datreeds van voor het jaar 1000 door de kanunniken werd uitgebouwd.

Metveel vallen en weer opstaan werd de huidige vormgeving in 1991uitgewerkt: een kinder- en jeugdkoortje dat de kindvriendelijkevieringen in de Basiliek zou ondersteunen.

Maarook in diverse "ernstige" projecten hadden zij een goedeinbreng. Bij speciale misvieringen en opnames voor het Bisdom en hetKroningscomité stonden zij hun mannetje. Ook hun jaarlijkskerstconcert brengt vele sympathisanten samen.

Doorhet inkrimpen van het aantal vieringen moest noodgedwongen eenherdifferentiëring doorgevoerd worden. Zo ondersteunen zij thans indiverse kerken van Tongeren kindvriendelijke vieringen, en werd erook meer aandacht besteed aan nevenactiviteiten.

Tijdenshet openingsweekend van het Teseum, de nieuwe schatkamer van deBasiliek, in 2016 brachten zij een zeer eigen kijk op de oudstemuziek die in de Tongerse handschriften is overgeleverd. Ook in 2016verzorgden zij op de Alden Biesen het openingsconcert van Alba Novaen in 2017 leefden zij hun kriebels uit in een gospelconcert.

Repertoire

Deel deze pagina op

Rankings

Meer info volgt in het voorjaar. Wil je voordien al meer info over je koor doorgeven? Contacteer ons en bezorg ons een foto.

30 oktober tot 7 november 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen