Daytime Cjhoir

Overdagkoor Daytime

Open Competitie - Vriendschapsconcert - 5 - Gemengde Volwassenkoren

Land: België
Dirigent: Jeroen Driessens

Daytime Logo Transparant

Bio

OverdagkoorDaytime (Pelt)… fors uit de startblokken…

"Zingenin een koor - en zeker in een gemengd koor - heeft een positief envooral socialiserend effect."

"En waarom zou dat ook nietmet zingen kunnen? "

Veelmensen hebben overdag vrije tijd. Vanwege parttime-werk of flexibelewerktijden, vanwege werk als zelfstandige of omdat ze niet (meer)hoeven te werken. Fietsen en wandelen of andere recreatieveactiviteiten horen nu eenmaal in de dagindeling van mensen, dieoverdag de gelegenheid hebben.

Zingenin een koor is een geliefde vrijetijdsbesteding. Dat blijkt wel uithet enorme aanbod van koren. In elke woonplaats zijn er wel eenaantal koren actief. Maar moet dat nou per se in de avonduren? Vaakhebben koorleden ook geen zin om ’s avonds nog de deur uit te gaan.Heel dikwijls is het repeteren in de avonduren niet zo productief ennefast voor het enthousiasme dat een koor nodig heeft. Een belangrijkvoordeel van het overdagkoor is dat je ’s avonds niet de deur uithoeft. Dus: wel actief zingen in koorverband, maar geen kostbareavond kwijt.

BijDaytime, gestart in januari 2017, is iedereen van harte welkom, ineerste instantie is er geen onderscheid in leeftijd: we willen graagdat jong en oud uit alle lagen van de bevolking aan het overdagkoordeelnemen. Waarom? Muziek verbindt mensen en dat maakt een koor o.a.zo uniek. Muziek spreekt de taal van emotie en raakt iedereen, zonderonderscheid te maken.

Iedereenmet een gezonde stem en een goed stel oren is welkom. Leeftijd envoorkennis zijn geen criterium en noten kunnen lezen is absoluut geenmust. We gaan voor een brede repertoirekeuze uit allerlei soortenmuziek met als enig doel: in een fijne sfeer mooie muziek maken,zomaar overdag.

Dehuidige 55 koorleden van Overdagkoor Daytime uit de Noord-Limburgseregio hebben aangegeven dat ze volop genieten van het samen zingen,trots zijn op wat ze op deze korte tijd al hebben bereikt, maarbovenal dat zij in contact zijn gekomen met andere mensen.

Deel deze pagina op

Meer info volgt in het voorjaar. Wil je voordien al meer info over je koor doorgeven? Contacteer ons en bezorg ons een foto.

30 oktober tot 7 november 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen