Terpander banner

Mannenkoor Terpander

Champions Competitie - Vriendschapsconcert - Musica Sacra met begeleiding

Land: België
Dirigent: Koen Vits

Terpander

Bio

Mannenkoor Terpanderwerd in 2016 te Leuven opgericht. Deze gepassioneerde zangers willenallen één ding: samen zingen op niveau. Onder de deskundige leidingvan dirigent Koen Vits, gaan wij op zoek naar dat ‘net ietsje meer’dat koormuziek te bieden kan hebben. Wat is het verschil tussen eenpiano en een pianissimo? Hoe brengen we de betekenis van eendiepzinnig gedicht in onze klankkleur en dynamiek?

Inonze korte geschiedenis hebben we al vaak op het podium gestaan,zowel alleen als in samenwerking met andere koren. Zo namen webijvoorbeeld twee maal deel aan Amateurama, het Leuvenseamateurkunstenfestival, en aan de laatste provinciale koorwedstrijdvan Vlaams-Brabant. Deze opvoeringen waren, net als onze andereprojecten, heel geslaagd!

Wevariëren graag in ons repertoire; Terpander brengt nu eens oudere,dan weer hedendaagse muziek, met componisten van eigen bodem of vanelders. Zo zongen we het laatste jaar bijvoorbeeld veelNoord-Europese composities (Veljo Tormis, Hugo Alfven, ...). Wijwillen dan ook blijven groeien in onze klank en dynamiek, en blijvenexperimenteren met verschillende soorten muziek.

DeWorld Choir Games is voor ons dan ook een prachtige gelegenheid omonze muziek verder te verfijnen: we kozen een aantal pareltjes uit dekoormuziek uit, waar we nu met volle motivatie aan werken.

Repertoire

Deel deze pagina op

Rankings

Meer info volgt in het voorjaar. Wil je voordien al meer info over je koor doorgeven? Contacteer ons en bezorg ons een foto.

30 oktober tot 7 november 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen