Received 950189958706393

Jeugdkoor UkeHele

Open Competitie - Vriendschapsconcert - 2 - Jeugdkoren

Land: België
Dirigent: Mirella Ippolito

Ukehele detail

Bio

Het jeugdkoor ÜkeHele werd in2017 opgericht en is gegroeid vanuit het kinderkoor ÜkeHele dat in2013 is ontstaan. Beide koren staan onder leiding van MirellaIppolito en worden begeleid door Wim Bronselaer aan de piano.

ÜkeHele verwijst enerzijdsnaar de vandaag populaire kleine gitaar, de ukelele, zeg maar ‘hetkind onder de gitaren’. De ‘He’ is dan weer een knipoog naarhet Vlaams-Brabantse Hekelgem, de bakermat van het koor.Letterlijk vertaald betekentukelele trouwens ‘rondspringende vlo’, perfect op het lijf vanÜkeHele geschreven dus, want ze beperken zich niet alleen totzingen; bewegen is bij hen nooit veraf.

Ieder jaar staat er eenrepetitieweekend op de agenda en doet het koor beroep op gewaardeerdegastdirigenten enstemcoaches uit de Vlaamse koorwereld.Daarnaast krijgen de jongerenook de kans om deel te nemen aan workshops zoals singer-songwriting,bodypercussie, volksdans en zoveel meer.

Het koor bestaat momenteel uit18 leden tussen 12 en 17 jaar.Gezien de recente start vanhet jeugdkoor is er nog een brede leeftijdsmarge en hopen ze opdezelfde manier te groeien als het kinderkoor dat van 12 leden bij destart naar 35 leden is geëvolueerd.

Het jeugdkoor trad in juni2019 voor het eerst op in CC De Ploter (Ternat) waar ze samen met hetkinderkoor het concert ‘Kleurplotgenoten’ brachten.

ÜkeHele heeft eenfacebookpagina alsook een website (www.ukehele.be)waarop al hun muzikale avonturen te volgen zijn.

Repertoire

  • The Hanging Tree

  • Bonse aba

  • Komt vrienden in de ronde!

  • Tarahiki

Deel deze pagina op

Meer info volgt in het voorjaar. Wil je voordien al meer info over je koor doorgeven? Contacteer ons en bezorg ons een foto.

30 oktober tot 7 november 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen