Foto Incantatio July 2017 Vienna

Incantatio

Champions Competitie - 3 - Gemengde Vocale Ensembles & Kamerkoren

Land: België
Dirigent: Jos Venken

G84 A7302

Bio

INCANTATIOis een kamerkoor uit Genk, opgericht in 1994 onder impuls van JosVenken, dirigent en blijvende bezieler. Het kamerkoor bestaat uit eenvijfentwintigtal enthousiaste zangers die steeds opnieuw interessantekoorliteratuur willen (her)ontdekken. Het interessegebied bestrijktvrijwel alle stijlperiodes, gaande van renaissance tot hedendaagsecomposities.

Zobracht het koor verscheidene concerten met o.a. werken van J.S. Bach,waaronder de Johannespassie, de Missa in g BWV235, het Magnificat enhet Weihnachtsoratorium, de Markus-Passion van R.Keiser, de Messiahen het Laudate Pueri van G.F. Händel, het Gloria van A. Vivaldi, hetRequiem van W.A. Mozart en van G. Fauré en in première voorVlaanderen, de Missa Concertata nr. 9 van J.D. Heinichen.

Maarook hedendaagse muziek, in het bijzonder van onze Vlaamse componistenzoals Raymond Schroyens en Vic Nees, wordt met plezier gezongen. Zowerden het Magnificat en de creatie van het Salve Regina van Rudi Tastijdens het 10-jarig jubileum uitgevoerd en werd naar aanleiding vanhet 15-jarig lustrum het Ave Maris Stella van Joost Termontgecreëerd. Voor het 20-jarig jubileum van Incantatio creëerde hetkoor een Pater noster van Rudi Tas.

Incantatiowordt regelmatig gevraagd om bijzondere misvieringen op te luisteren,o.a. in Tongeren, Gent en Brussel.

Medewerkingwerd verleend aan de opname van een kerst-cd met werk van GeertMalisse en aan een cd-opname van de provincie Limburg met bewerkingenvan het Limburgs volkslied. Incantatio is ook te horen op de cd ‘Deinnigheid der dingen, a portrait of René Geldof’, waar hetgedichten van René Geldof op muziek gezet door Martin Slootmaekers,zingt.

Weschrikken er ook niet voor terug om deel te nemen aankoorwedstrijden, zowel nationaal als internationaal. De deelnames aande Provinciale Koorwedstrijd Limburg waren daarbij steeds succesvol.In 2001 was het koor winnaar in de categorie uitmuntendheid, in 2003en 2006 behaalde het de tweede plaats, in 2009 won Incantatio dewedstrijd, om in 2012 en 2015 met een mooie derde plaats weerom alséén van de laureaten te eindigen. In augustus 2016 reisde het koornaar Sint-Petersburg waar het succesvol deelnam aan de internationalekoorwedstrijd Singing World. Het won een tweede prijs in de categoriekamerkoren en een eerste prijs in de categorie religieuze muziek. Hetkoor plaatste zich zo voor de finale, de Grand Prix. In juli 2017haalde het koor goud op het World Peace Choral Festival in Wenen, in2018 goud en zilver op de wedstrijd Musica Eterna Roma en in 2019zilver op de wedstrijd Praga Cantat.

Totslot participeren we geregeld aan koorontmoetingen en groterekoorprojecten, zowel nationaal, met uitvoeringen van o.a. de Requiemsvan G. Fauré, J. Brahms en M. Haydn, het Stabat Mater van G.B.Pergolesi en de Funeral Anthems van H. Purcell, als internationaal,met o.a. de ‘Quattro Pezzi Sacri’ van G. Verdi.

Delaatste jaren maakt Incantatio geregeld meerdaagse uitstappen om degroepsgeest te versterken, de streek te verkennen en deel te nemenaan wedstrijden. Zo bezocht het koor o.a. Weimar, Leipzig,Sint-Petersburg, Wenen, Rome en Praag.

Deel deze pagina op

Meer info volgt in het voorjaar. Wil je voordien al meer info over je koor doorgeven? Contacteer ons en bezorg ons een foto.

30 oktober tot 7 november 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen