Bekoord

Open Competitie - Gemengde vocale ensembles & kamerkoren

Land: België
Dirigent: Daniel Vanrysselberghe

Bio

Bekoord is de naam van een meerstemmig gemengd volwassenenkoor datvoornamelijk ca capella zingt. Het staat onder leiding van DanielVanrysselberghe. Het koor ging van start in het voorjaar van 2016 entelde van meet af aan iets meer dan 20 zangers. Die zangers zijnallemaal amateurs pur sang: weinig of geen muzikale voorkennis maardes te meer liefde voor het zingen. Het is die liefde voor hetzingen, het plezier van het zingen dat centraal staat tijdensrepetities en uitvoeringen.

Het repertoire isuiteenlopend. De nadruk ligt op het eerder kortere liedgenre vanrenaissance-madrigalen over meerstemmige volksliederen totkoorbewerkingen van evergreens en kleinkunstliederen.

In het korte bestaanvan Bekoord werden toch al wat concerten gezongen. Het koor kwam eeneerste keer naar buiten met een apéritiefconcert in januari 2017.Het concert opende en sloot met het bekende “Tourdion”,sedertdien het lijflied van Bekoord.

Ongeveer een jaarlater was er een avondvullend concert in de cultuurzaal van OCP DePinte: “Bekoord door de seizoenen”. Nog een jaar later, maart2019, was er een dubbelconcert in zaal Melac in Zwijnaarde: “Bekoorddoor de lente” met o.m. een deeltje liederen over dieren, metdaarin het aanstekelijke “Contrapunto bestiale alle mente” vanBanchieri, maar evengoed een ludieke vierstemmige uitvoering van hetkinderlied “De verliefde stier”.

Bekoord verliet decomfortzone helemaal om in september 2019 mee te doen in de creatievan “City of Ear”, een compositie voor 20 koren van JorisBlanckaert, uitgevoerd in Gent op 15 september 2019.

Op december van 2019nam het koor ook een plaatselijk kinderkoor en de even plaatselijkeharmonie op sleeptouw in het concert “Een warme winterdag”, eenhartverwarmend concert in het kader van de Warmste Week. Bekoord lieter o.m. “Il est bel et bon” horen, maar ook een eigenvierstemmige bewerking van het mooie nummer “De eerste sneeuw”van Jan De Wilde.

Er is in de kortelevenstijd ook al een andere traditie gegroeid: na de laatsterepetitie voor de zomerstop is er een gratis bij te wonen toonmomentvoor vrienden, kennissen en geïnteresseerden. Een drankje rondt hetgeheel af.

Repertoire

  • Now is the month of Maying - Thomas Morley

  • Ik ben van nergens en overal - Vic Nees

  • Polka - Lode Dieltiens

  • Op enen boom een koekoek zat - Volkslied (eigen bewerking)

Deel deze pagina op

Rankings

Meer info volgt in het voorjaar. Wil je voordien al meer info over je koor doorgeven? Contacteer ons en bezorg ons een foto.

30 oktober tot 7 november 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen