Gala Concert 2018 HD 84 horizontaal

Antwerps Kathedraalkoor

Vriendschapsconcert

Land: België

Bio

In1421 schenkt het kapittel van de toenmalige Onze-Lieve-Vrouwekerk teAntwerpen een Choraelhuys aan de kapelmeester en de choralen (jongezangers). Dit Choraelhuys ontwikkelt zich tot een belangrijk Europeesmuziekcentrum dat model staat voor vele “zangscholen” in gansEuropa. De Schola Cantorum van Antwerpen is vooral beroemd in de 15deen de 16deeeuw en trekt befaamde musici en componisten aan. Nauw verbonden methet kathedraalkoor werkten grote historische namen als OrlandusLassus, Tielman Susato, Philippus de Monte en Cipriano de Rore. Maarde Godsdienstoorlogen, de Spaanse muiterij en de scheiding derZeventien Provinciën belemmeren de uitstraling van de stad en haarkathedraal. Toch slaagt het Choraelhuys erin zich te ontplooien alsmuziekschool in de 17deen 18deeeuw met John Bull als organist en Willem de Fesch als kapelmeester.Nu nog zijn dit ronkende namen die getuigen van een rijke muzikaletraditie. De muzikale betekenis van de kathedraal houdt stand tot aande Franse Revolutie, wanneer ook het Choraelhuys verdwijnt!

Het zijnkapelmeesters Emiel Wambach en Lodewijk de Vocht die de grotetraditie weer tot leven brengen met de heroprichting van hetknapenkoor in 1927. Pas in 1962 wordt Antwerpen weer eenbisschopsstad en tekent zich een heropbloei voor het kathedraalkooraf, onder leiding van kapelmeester Jan Schrooten.Sinds het jaar 2000 staat het AntwerpsKathedraalkoor en het Choraelhuys onder leiding van kapelmeesterSebastiaan van Steenberge.

Het huidige koor bestaat uit ongeveer 80zangers: de jongste zitten in het derde leerjaar en de oudsten op deuniversiteit. Het steeds weer opbouwen en onderhouden van zulk eenkathedraalkoor vereist veel inzet en een nooit aflatenddoorzettingsvermogen.

De vele inspanningenworden ruimschoots beloond met prachtige concertreizen. De zangersvan het kathedraalkoor waren reeds te horen over heel Europa. Zowaren ze reeds te gast als “Choir in Residence” in ExeterCathedral en Ely Cathedral. De taak van een zanger is in de eersteplaats het opluisteren van de wekelijkse erediensten in dekathedraal. Dit kan heel vaak leiden tot een drukke agenda tijdens deKerkelijke Hoogdagen.

Daarnaast is het koor ook zeer actiefals concertkoor en dit over heel Vlaanderen. Cd-opnames, radio entelevisieopnames vervolledigen het taken pakket. Ontmoetingen metzangers en hoogwaardigheidsbekleders uit alle werelddelen maken hetleven van een koorzanger des te boeiender en dragen bij tot hetopvoeden van jongeren met een grote ervaring en een brede kijk op dewereld.

Repertoire

Deel deze pagina op

Rankings

Meer info volgt in het voorjaar. Wil je voordien al meer info over je koor doorgeven? Contacteer ons en bezorg ons een foto.

30 oktober tot 7 november 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen