Wij ontvingen met ons koor reeds deze tegemoetkoming van €250/wedstrijdcategorie omdat we een werk van een Vlaamse componist of arrangeur hadden opgenomen in ons wedstrijdprogramma of dienden hiervoor in het verleden al eens een aanvraag in. Ondertussen is ons repertoire gewijzigd. Moeten wij iets doen?

Indien jullie andere werken van Vlaamse hand hebben opgenomen in jullie wedstrijdrepertoire, dienen jullie uiterlijk op 31 augustus 2021 een mailtje te sturen naar liesbeth.segers@koorenstem.be met daarin de vermelding van het nummer van de wedstrijdcategorie, de titel van het nieuwe lied, de naam van de componist en/of de arrangeur van het nieuwe lied.

Koren die al wel een aanvraag indienden, maar die nog geen terugbetaling mochten ontvangen, worden gevraagd om het terugvorderingsformulier opnieuw in te dienen. Vul dit formulier in en bezorg het uiterlijk op 31 augustus 2021 aan liesbeth.segers@koorenstem.be.

30 oktober tot 7 november 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen