Wij hebben onze 12u extra koorcoaching i.f.v. de World Choir Games nog niet opgebruikt. Kunnen we daar dan ook nog gebruik van maken? Of eventueel nadien?

Ongeacht het aantal uren coaching die je koor in 2020 reeds opnam in functie van de World Choir Games, heeft ieder aangesloten koor opnieuw recht op 12u koorcoaching in functie van de wedstrijden. Na de World Choir Games valt elk koor terug op het standaard pakket koorcoaching van 6u voor alle aangesloten koren.

30 oktober tot 7 november 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen