Komen er nieuwe presentatieconcerten die ons kunnen ondersteunen in onze voorbereidingen van een programma voor World Choir Games 2021?

Gezien de korte voorbereidingstijd voor koren die aan de wedstrijden zullen deelnemen, worden er geen presentatieconcerten meer ingericht.

30 oktober tot 7 november 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen