Frequently Asked Questions

Vragen en Antwoorden

Hieronder vind je alle antwoorden op vragen i.v.m. het uitstel van de World Choir Games.
Ben je bezoeker, vrijwilliger of een koor: hieronder helpen we je verder!

Categorie filteren

Niet gevonden wat je zocht?

Vind je tussen de vragen en antwoorden toch niet wat jou bezighoudt? Contacteer ons en wij helpen je verder.

Stel je vraag

Bezoekers

Alle tickets voor World Choir Games juli 2021 worden terugbetaald aan de koper. De vorige ticketronde wordt helemaal afgesloten, en we herstarten met een wit blad. De start van de nieuwe ticketverkoop voor de World Choir Games in november 2021 gaat in september van start. De exacte datum volgt nog, dus houd zeker onze website en social media i nde gaten om je zitje te verzekeren!

Elke persoon die een ticket heeft gekocht, zal door het ticketbureau Tele Ticket Service gecontacteerd worden met gedetailleerde informatie omtrent de terugbetalingsmodaliteiten.

Toegankelijkheid

De World Choir Games zijn een evenement voor iedereen. We vinden het daarom belangrijk dat ook jij er kan bijzijn. Lees meer over onze inspanningen hier.

Als deelnemer geef je een zo volledig mogelijke schets door van jouw specifieke ondersteuningsbehoeften en bezorg je deze informatie aan INTERKULTUR. INTERKULTUR zal dit afstemmen met het World Choir Games-team van Koor&Stem.

Indien je aan de deur kan aantonen dat je in het bezit bent van een European Disability Card, kan je begeleider gratis mee binnen. Opgelet: jullie moeten wel beiden een ticket aankopen. Kies dus tijdens het bestelproces voor de optie met gratis begeleider en vergeet je European Disability Card niet mee te nemen op de dag van de vertoning!

Koren - Algemeen

Indien jullie met je koor aan de competitie deelnemen, kunnen jullie opnieuw gebruikmaken van 12u extra koorcoaching i.f.v. jullie voorbereidingen. De teller van elk koor komt opnieuw op nul te staan.

Let op, er is een aparte regeling voor korenfamilies.

Lees er hier alles over.

Ongeacht het aantal uren coaching die je koor in 2020 reeds opnam in functie van de World Choir Games, heeft ieder aangesloten koor opnieuw recht op 12u koorcoaching in functie van de wedstrijden. Na de World Choir Games valt elk koor terug op het standaard pakket koorcoaching van 6u voor alle aangesloten koren.

Gezien de korte voorbereidingstijd voor koren die aan de wedstrijden zullen deelnemen, worden er geen presentatieconcerten meer ingericht.

De World Choir Games zullen plaatsvinden van zaterdag 30 oktober t.e.m. zondag 7 november 2021.

De algemene activiteitenkalender kreeg een update en kan je hier raadplegen. Jullie kunnen als koor deelnemen aan competities of een evaluatie-optreden, een individuele koorcoaching, jullie prijsuitreiking, een openingsceremonie, vriendschapsconcerten, enz. Ook vinden er galaconcerten en workshops plaats voor deelnemers en bezoekers.

Gelieve er rekening mee te houden dat de wedstrijdcategorieën zijn aangepast voor de World Choir Games in het najaar. Vanwege het verminderde aantal deelnemers zijn er verschillende categorieën gecombineerd. U vindt alle informatie op deze pagina.

Uiteraard behoudt de artistieke commissie van INTERKULTUR zich het recht voor om de categorieën weer op te splitsen, mocht het aantal koren per categorie toenemen.

Ook voor de World Choir Games in de herfstperiode van 2021 zijn Antwerpen en Gent de gaststeden.

Ja, jullie koor kan er voor kiezen het repertoire aan te passen. Gelieve het formulier met vermelding van jullie bijgewerkt wedstrijdprogramma te bezorgen aan INTERKULTUR voor 20 augustus 2021.

Momenteel bevinden alle partituren zich in Duitsland bij INTERKULTUR. Indien je wenst dat deze terugbezorgd worden, contacteer dan je contactpersoon bij INTERKULTUR. Die bezorgt de partituren zo snel mogelijk aan Koor&Stem.

Indien een koor deelneemt aan de World Choir Games in 2021 en geen wijziging doorvoert in zijn repertoire, blijven de partituren bij INTERKULTUR.

De voorwaarde voor deze wedstrijdcategorie is inderdaad dat het werk voor het eerst concertant wordt uitgevoerd tijdens de welbepaalde wedstrijd. Verder wordt er gezegd dat "Een verklaring waarin wordt uitgelegd dat het stuk is opgedragen aan of voor het eerst zal worden opgevoerd tijdens de 11e World Choir Games, moet worden toegevoegd aan de registratieformulieren."

Idealiter wordt deze compositie inderdaad voor het eerst uitgevoerd op de World Choir Games in Vlaanderen. Mocht een uitvoering van het stuk eerder plaatsvinden, dan is het belangrijk om een schriftelijke bevestiging van de componist te hebben dat de compositie nieuw is en gewijd is aan de 11e World Choir Games.

Alle partituren van koren die niet meer meedoen aan de WCG, zullen tijdens de WCG ter beschikking gelegd worden aan de registration desk in de Handelsbeurs (Antwerpen). Kom dus een concertje meepikken en haal bij gelegenheid ook ineens jullie partituren op. Tot dan!

De World Choir Games zullen enkel plaatsvinden in veilige omstandigheden en volgen hiervoor de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen. jullie ontvangen hierover tijdig een bericht!

Virtual Village

De competitieconcerten worden niet live gestreamed. De ruwe data die opgenomen wordt moet eerst uitgerendered worden, wat een zeer tijdsintensief proces is.
Dit kan enkele dagen duren, maar jullie kunnen jullie concerten dan de hele maand november bekijken.

Niet gevonden wat je zocht?

Vind je tussen de vragen en antwoorden toch niet wat jou bezighoudt? Contacteer ons en wij helpen je verder.

Stel je vraag

30 oktober tot 7 november 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen